Публикуването на авторски материали от признати авторитети в областта на медицината у нас във всички сфери на здравето не може да подмине и професионалната лекарска гилдия от която ние като пациенти очакваме да бъдат квалифицирани и в крачка с модерните достижения в диагностиката и лечението на заболяванията. Затова здравният сайт Vivata.bg посвещава отделна секция за специалисти с напълно свободен достъп, която предоставя актуални публикации в партньорство със специализираното списание за общопрактикуващи лекари TopMedica.

Списание TopMedica е специализирано медицинско спиание, насочено към общопрактикуващите лекари, специалистите по вътрешни болести: ревматолози, кардиолози, ендокринолози, гастроентеролози, пулмолози, алерголози, както и широк кръг специалисти: дерматолози, уролози, гинеколози, невролози, психиатри и други.

Всички излезли броеве на списанието може да намерите и четете онлайн през страницата на Vivata.bg, напълно безплатно, както и да следите публикациите на подбрани статии от излезлите вече броеве в секцията за лекари.

2011 година

2012 година

2013 година

2014 година

2015 година

2016 година

Списанието излиза 6 пъти годишно в тираж 5000 бр., като достига директно до над 3000 общопрактикуващи лекари и над 1500 специалисти в цялата страна, благодарение на собствената разпространителска мрежа, която списанието е изградило и чрез която списанието достига лично до лекарите в ДКЦ, както и в отделенията на болничните заведения.

Редакторски екип

Главен редактор – проф. д-р Златимир Коларов,
Отговорен редактор „Пулмология” – д-р Пламен Титоренков;
Отговорен редактор „Ендокринология” – проф. Цв. Танкова;
Отговорен редактор „Неврология” – проф. Иван Стайков;

Редакторски състав – проф. д-р Димитър Раденовски, проф. д-р Камен Плочев, проф. д-р Михаил Боянов, проф. д-р Ивайло Търнев, проф. д-р Д. Свинаров, проф. д-р К. Чернев, проф. д-р Тодор Захариев, проф. д-р Здравко Каменов, проф. д-р Иван Стайков, проф. д-р Красимир Антонов, проф. д-р Ива Петкова, проф. д-р Гриша Матеев, проф. д-р Тодор Попов, доц. д-р Красимира Христова и др.

Списание TopMedica има за цел да подпомага медиците в ежедневната им практика, както и да предостави още една възможност за повишаване на техните знания и практически умения. Тематичен акцент на всеки брой са интервюта с гост-специалисти по актуални теми в областта. Поддържа постоянни рубрики по офталмология, ендокринология, кардиология, неврология, психиатрия и гастроентерология.

Концепция на медицинското списание ТопМедика

  • богата и актуална медицинска информация от конгреси, симпозиуми и конференции в България и света
  • кратки научни съобщения
  • научни статии с подчертана практическа насоченост от водещи български специалисти
  • събития, тенденции и новости
  • отразяване на фирмени симпозиуми
  • отразяване на национални конгреси и конференции

Списанието е с модерна визия, съвременен графичен дизайн, луксозна полиграфия и стил. Издава се от “Медицинска медиа ЕООД”. Регистрация по ISSN 1314-0434.

Контакт с издателя на списание ТопМедика – д-р Гергана Стайнова 0879 349501, 0877 499934, topmedica@abv.bg

За контакт с екипа на здравния сайт Vivata.bg, моля, пишете на: