НАЧАЛО Стани автор

Стани автор

Сайтът приема за публикуване авторски статии при следните условия:

 1. Материалите, които ни изпращате за публикуване, трябва да са с обем не по-малък от 800-900 думи, което отговаря на 2,5-3 стандартни страници.
 2. Да са написани на добър, четивен и разбираем език, подплатени с полезна информация и проверени факти.
 3. Материалите (или техни части) да не са публикувани вече на друго място в Интернет – сайт, форум или социална мрежа.
 4. Да са грамотно написани и с цитирани източници на информация.
 5. Трябва да притежавате авторските права на изображенията, които сте използвали за онагледяване на вашата публикация или те да са с лиценз, позволяващ свободно използване.
 6. Авторът трябва да има нужния ценз и да познава добре темата.
 7. Авторът носи пълна отговорност за своите публикации, за верността на изнесените в тях факти, данни и твърдения.
 8. Ако материалът ви е интервю е нужно и съгласието на интервюирания, за да го публикуваме при нас.
 9. Сайтът не изплаща хонорари за публикувани материали, но дава възможност на авторите им да публикуват своя визитка, в края на всеки техен авторски материал, с информация по тяхно желание, както и координати за връзка.

Евентуални причини за отказ за публикуване на ваш материал могат да бъдат:

 1. Вече публикуван на друго място в Интернет материал.
 2. Материал, който е copy/paste или е компилиран от различни налични в Интернет публикации или дискусии.
 3. Материал с малък обем, със значително количество езикови грешки, съдържащ ненаучни, псевдонаучни или нелогични схващания.
 4. Материали с явен рекламен контекст, с линкове към външни сайтове, SEO-материали за вдигане на рейтинг или за изграждане на “Интернет присъствие”, както и всички рекламни и маркетингови материали, касаещи определен продукт, марка, услуга, специалист, здравно заведение. За различни платени форми на реклама, за условия и повече информация, изпратете запитване на посочения по-долу електронен адрес.
 5. Материали, писани от автори, които нямат нужния ценз, за да се изказват по определени специфични медицински теми и чиито съвети не могат да се считат за компетентни или по никакъв начин не са доказали своята компетентност.
 6. Неподписани статии от анонимни автори или публикувани под псевдоним.
 7. Сайтът си запазва правото да откаже публикация на ваш материал и по други, непосочени тук причини, ако сметне, че той не отговаря на концепцията ни за списването на здравния сайт, не е подходящ за нашата аудитория или може по някакъв начин да навреди на репутацията на сайта.

Редакторите на сайта Vivata.bg проверяват всеки постъпил материал. Моля, уверете се, че материалите ви отговарят на описаните по-горе условия. Публикации в .DOC или .PDF формат изпращайте на email адрес: