ДНК е “молекулата на живота”, която съхранява и пренася цялата генетична информация на всеки жив организъм на Земята. Запазването й от увреждания е важна гаранция за правилното развитие на организмите. ДНК обаче търпи много “нежелани” промени, които водят до дефекти и мутации, стоящи в основата на много заболявания, проблеми в изграждането и функционирането на тялото.

Човешкото тяло е програмирано и целият код, който ръководи процесите в нас, се съхранява в “молекулата на живота” – ДНК. ДНК е универсален код, който служи за предаване на тази информация по наследство – от родител на потомство.

Генетичният ни код е “пакетиран” в определен брой пакети, наречени хромозоми, които за човека са 23 двойки. Последната двойка определя пола на детето – момче (XY) или момиче (XX). Детето получава по една хромозома от всяка двойка хромозоми съответно от единия и от другия си родител и така всяко дете е генетична комбинация 50/50 от двамата си родители.

Всяка хромозома съдържа огромна силно нагъната молекула ДНК, която е разделена на фрагменти, наречени гени. Всеки ген или група от гени са отговорни за определени функции или структури в тялото ни. Нарушаването на структурата на гените води до мутации и нежелани промени. Досега са открити около 20-25 000 гена в човешкото ДНК.

Факторите, които влияят негативно на ДНК са много.

Наскоро учени от Tulane University School of Medicine доказаха, че преживяното насилие в семейството и травматичните спомени  по време на детството, могат да доведат до промени на части от хромозомите, наречени теломери. Стресовата и неспокойна семейна среда трайно уврежда хромозомите.

Теломерите са много важна част от хромозомите и се намират в самия им край, като играят ролята на “защитни капачки”, предпазващи ги от слепване една с друга. Те играят и друга важна роля – на “клетъчен часовник”, който отброява броя деления на клетката и когато те “свършат”, клетката спира да се дели и умира.

Големината на теломерите се свързва с различни заболявания, а скъсяването им повишава риска от сърдечни заболявания, диабет и умствени увреждания.

Изследването отчита връзката между различни травмиращи преживявания и насилие по време на детството и дължината на теломерите. Проведено на 80 деца, то показва, че при онези, които са били изложени на домашно насилие, наказания и изолация, теломерите са много по-къси от нормалното при деца, развиващи се в спокойна семейна среда. Открити са и разлики между момичета и момчета.

Травматичните събития афектират много повече момичетата. Спокойните и образовани майки действат благоприятно и предпазват момчетата под 10 години от подобни негативни ефекти.


Важността на семейната среда се оказва дотолкова водеща, че може да промени ДНК на децата и да доведе до промяна на техния здравен статус в по-късните години.

Предпазването от доста заболявания започва още от люлката и дори преди нея – още в утробата на майката (както наскоро се доказа – основната причина за развитие на аутизъм е излагането на плода на високи концентрации стероидни хормони по време на бременността) и е определящ фактор за продължителността и качеството на живота.

Ако искате да отгледате щастливи и здрави деца, бъдете щастливи и спокойни родители, отглеждащи децата си с любов, разбиране и спокойствие.

Титулна снимка автор Nicolas Alejandro & лиценз CC BY 2.0