Аутизмът е едно от цяла група заболявания, определяни като генерализирано разстройство на развитието, което се изразява в различни нарушения на поведението, речта и социалните взаимоотношения, наблюдавано и описано за пръв път от американския психиатър Лио Канър през 1943 г.

Аутизмът е състояние, за чиято поява са набеждавани различни фактори и най-вече ваксините. Все повече изследвания показват, че факторите са много повече и много по-дълбоки и заболяването все още не е напълно изучено, а причините за него не са изцяло разкрити.

Аутизмът представлява усамотяване, самоизолиране и е психично заболяване, което засяга развитието на мозъка, а от там и поведението на човека. Аутистите изглеждат като хора, които живеят в свой собствен свят.

Описан е за пръв път от Лио Канър, но паралелно с него и от Ханс Аспергер през 1944 г., който наблюдава сходни симптоми, формиращи друго заболяване в аутистичния спектър – синдром на Аспергер.

Трите основни симптома на аутизма са: 1) нарушение в социалните взаимоотношения; 2) нарушения на речта и езика и 3) стереотипен, повтарящ се репертоар на действия и интереси.

Още Канър подозира, че причините за развитието на аутизма са генетични, като досега са известни над 101 различни гена, които имат отношение към разитието му. Съществуват и различни психоаналитични теории, които се свързват с отношението на майката към детето.

Първите симптоми на аутизма се забелязват още преди 3 годишна възраст. 75% до 50% от диагностицираните с аутизъм деца проявяват умствена изостаналост, а 30% развиват епилепсия, което потвърждава предположенията, че причината за аутизма е органична, респективно генетична.

Появата на теорията за ваксините не е спонтанна, тя има своя автор – британския гастроентеролог Андрю Уейкфийлд ( Andrew Wakefield ), който през 1998 г. изказва твърдението, че съществува пряка връзка между прилагането на комбинираната тройна ваксина срещу морбили, рубеола и паротит и появата на аутизъм при децата. Той твърдял, че е открил следи от вируса при дузина деца, развили аутизъм след ваксинирането. Заключението му се превръща мигновенно в глобална новина, чието ехо продължава да отзвучава и днес, 15 години по-късно.

4 години след публикуването на неговите данни, други изследователи се опитват да възпроизведат резултати му, но не успяват. През 2004 г. разследващият журналист Брайън Диър от “Сънди Таймс” посвещава четири месеца на детайлно проучване на твърденията на д-р Уейкфийлд и разкрива сериозна злоупотреба, фалшифициране на научни данни, както и опит да се подведе научната общност в полза на това да се приеме наличието на връзка между конкретната комбинирана ваксина и аутизма, както и някои чревни заболявания, като болестта на Крон. Д-р Уейкфийлд и неговите сътрудници са разработвали подобна ваксина и са имали финансов интерес тя да се продава.

Революционно откритие

Учени от Кеймбридж и Statens Serum Institute в Копенхаген откриват, че деца, които са били изложени на високи нива стероидни хормони (тестостерон, кортизол и прогестерон) по време на вътреутробното си развитие, по-късно развиват аутизъм.

Изследване на амниотична (околоплодна) течност по време на бременност разкрива, че момчетата, които по-късно са развили аутизъм са били изложени на много по-високи нива на хормоните тестостерон и кортизол още в утробата, отколкото децата, които са се развили нормално.

Изследвани са 19 500 проби от околоплодната течност взимана за други изследвания провеждани по време на бременността при деца родени в периода 1993-1999 и запазени в биобанка. Амниотичната (околоплодна) течност обгражда бебето в утробата и проби от нея се взимат чрез процедура наричана амниоцентеза. Изследването на околоплодна течност се прави по желание на майките през 15-16 седмица от бременността за диагностициране на различни генетични вродени дефекти.

Това е периодът на най-бурно развитие на мозъка, както и на половата диференциация, което отваря пролука в изучаването на динамиката на развитие на плода.

Новото откритие разкрива, че причините за аутизма лежат някъде дълбоко преди раждането и дори отвъд генетичните причини.

Това изследване до голяма степен обяснява факта, че аутизмът се диагностицира 4 до 5 пъти по-често при момчета, отколкото при момичета, а самото заболяване засяга към момента около 1% от хората.

Изследвани са 4-те главни “секс” хормона: прогестерон, 17α-hydroxy-прогестерон, андростерон и тестостерон, както и кортизол. Изследванията са показали силно завишени нива на всички стероидни хормони при деца, които после са развили аутизъм.

Професор Барон-Коен, провел изследването, споделя:

“Това може да се окаже един от най-ранните биомаркери за деца, които по-късно биха развили аутизъм. И преди ние знаехме, че високите нива на тестостерон се свързват с бавното социално развитие, както и със затруднени речеви и езикови способности, по-доброто усещане за детайлите и аутистичните наклонности. Но сега доказахме, че високите нива стероидни хормони са директно свързани с проявен и диагностициран по-късно аутизъм. И тъй като тези хормони се произвеждат в много по-високи количества при момчетата, отколкото при момичетата, то това ни помага да обясним факта, че аутизма е няколко пъти по-чест при момчетата.”

Друг важен извод от това изследване е, че високите нива на тези хормони се срещат при целия спектър на аутистични заболявания, а не само при аутизма в частност.

Това революционно откритие дава обяснение къде точно в ранното развитие на мозъка се намесват факторите, които водят до промяна на развитието му и поява на аутизъм във възрастта до 3 години.
Стероидните хормони имат важна роля, тъй като ръководят процеса на “превод” на генетичния код и изграждането на белтъците. Нарушаването на този процес по време на изграждането на мозъка в утробата на бременната жена, показва как рисковите генетични фактори свързани с аутизма имат шанс да се проявят.

Откритието всъщност допълва досегашните познания за причините за поява на аутизма, които сочат, че пренаталния период около 15 седмица, е ключов за сработването на рисковите фактори, които заедно водят до неправилно развитие на мозъка.

Изследвателите алармират, че това изследване не може да служи за превенция на аутизма чрез контрол на нивата на хормоните. Блокерите на стероидните хормони могат да имат нежелани странични ефекти и трайно да променят развитието на мозъка в този ключов за неговото формиране период.

Все още тези резултати не могат да се използват за разработването на сигурен пренатален тест чрез който да се прави скрининг на потенциално рисковите за развитието на аутизъм деца още по време на ранното им развитие, когато така или иначе се прави изследване за вродени заболявания, като синдром на Даун.

Титулна снимка автор Emran Kassim & лиценз CC BY 2.0