НАЧАЛО Авторски права върху сайта Vivata.bg

Авторски права върху сайта Vivata.bg

  1. САЙТЪТ VIVATA.BG ПРИТЕЖАВА ПЪЛНИТЕ АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА. НЕ СЕ РАЗРЕШАВА МАТЕРИАЛИ ОТ ТОЗИ САЙТ ДА БЪДАТ КОПИРАНИ (ПРЕПУБЛИКУВАНИ), ПРОМЕНЯНИ, ПУБЛИЧНО РАЗПРОСТРАНЯВАНИ В ПЕЧАТЕН ИЛИ ЕЛЕКТРОНЕН ВИД, ЗА ДА БЪДАТ ПОЛЗВАНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ИЛИ ТЪРГОВСКА ЦЕЛ.
  2. МАТЕРИАЛИТЕ В САЙТА СА ПОД ЗАКРИЛАТА НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА. НАРУШИТЕЛИТЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ И ДЪЛЖАТ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ.
  3. НА НАРУШИТЕЛИТЕ ЩЕ СЕ ТЪРСИ СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ, КАКТО И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОРСКИ МАТЕРИАЛИ.
  4. ПОД ЗАКРИЛА СА ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА САЙТА – ИМЕ НА САЙТА, ДИЗАЙН, ЛОГО, ВСИЧКИ ТЕКСТОВЕ, ИЗОБРАЖЕНИЯ (КЪДЕТО ТОВА Е ПОСОЧЕНО ИЗРИЧНО).
  5. СТАТИИТЕ, КЪДЕТО НЕ Е ПОСОЧЕН ИЗРИЧНО АВТОР СА С АВТОР VIVATA.BG, ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРИНАДЛЕЖАТ НА СЪОТВЕТНИТЕ АВТОРИ. АВТОРСКИТЕ МАТЕРИАЛИ НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ БЕЗ ИЗРИЧНОТО СЪГЛАСИЕ НА САЙТА И ТЕХНИЯ АВТОР.
  6. ПРАВО ЗА ПРЕПУБЛИКУВАНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ С ДРУГА ЦЕЛ НА МАТЕРИЛИ ОТ САЙТА СЕ ДАВА САМО В ПИСМЕН ВИД, С ДОГОВОР, УРЕЖДАЩ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ.
  7. САЙТЪТ VIVATA.BG РАЗРЕШАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СИ ДА ПОЛЗВАТ ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ В НЕГО САМО ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ И С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ НЕ НАРУШАВАТ АВТОРСКИТЕ ПРАВА НА САЙТА, КАКТО И НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО СВЪРЗАНИ С ПУБЛИКАЦИИТЕ В САЙТА.