Показател Съкращение Стойности
Хемоглобин Hb Жени: 120-160 g/l
Мъже: 130-180 g/l
Хематокрит HCT Жени: 36-48% или 0,36-0,48 L/L
Мъже: 42-55% или 0,42-0,55 L/L
Еритроцити Er / RBC Жени: 3,6-5,0 x 10^12 /L
Мъже: 4,2-5,4 x 10^12 /L
Тромбоцити PLT Деца:150-450
Възрастни: 140-400
СУЕ ERS Под 50г.: мъже: 0-15mm/h жени: 0-20mm/h 
Над 50г.: мъже: 0-20mm/h жени: 0-30mm/h

Значението на всеки показател може да прочетете долу.

Хемоглобин – хемоглобинът е желязо-съдържаща молекула изградена от белтъчна част (глобин) и комплексно вещество – хем, което съдържа желязо. Хемоглобинът е отговорен за преноса на кислорода от дробовете към всички тъкани на тялото и отвеждането на отработения CO2 обратно към дробовете и издишването му. Кръвта дължи червения си цвят именно на хемоглобина. Способността на кръвта да пренася кислород зависи от концентрацията на хемоглобин, а не толкова от количеството на еритроцитите. Те могат да съдържат различно количество хемоглобин. Нивата на хемоглобин са от жизнено значение, тъй като понижаването му води до анемия и хипоксия на тъканите.

Хематокрит – тъй като кръвта е съставена от течна среда и кръвни елементи (клетки), то хематокритът показва отношението между обема на кръвните клетки към общия обем на кръвта. Назначава се при съмнение за анемия, полицитемия или дехидратация, както и при всяко рутинно кръвно изследване. Хематокритът зависи от възрастта и пола. При деца той е по-висок и с възрастта плавно намалява. Стойностите са различни за дете на 1, 3, 6 месеца; 1 или 10 години. Нисък хематокрит има при анемия, като причините за нея са разнообразни: кръвозагуба вследствие на нараняване, операция или вътрешен кръвоизлив от язва или рак на дебелото черво; непълноценно хранене – липса на желязо, витамин B12 или фолиева киселина (фолат); заболявания засягащи костния мозък – левкемия, бъбречна дисфункция, провеждаща се химиотерапия. Висок хематокрит има при хора живеещи на високи надморски височини, при хронични пушачи, както и при обезводняване (дехидратация). Дехидратацията може да даде фалшиви стойности на висок хематокрит, като при възстановяване на водния баланс, стойностите бързо влизат в норма.

Еритроцити (червени кръвни клетки – RBC) – eритроцитите са безядрени кръвни клетки с форма на двойно вдлъбнат диск и диаметър около 7 μm. Съдържат предимно хемоглобин и тяхната основна функция е транспорт на кислород от белите дробове до тъканите и въглероден диоксид от тъканите до белите дробове.

Тромбоцити (кръвни плочки) – са най-малките кръвни клетки, които се образуват в костния мозък и са отговорни за процеса на кръвосъсирване. Нормално две трети от тромбоцитие се намират в периферната кръв, а останалата 1/3 в слезката (далака).

СУЕ – съкращение на “скорост на утаяване на еритроцитите”. Важен тест, който показва с каква скорост се утаяват еритроцитите в малка вертикална стъклена тръбичка за един час. Колкото по-бързо се утаяват, толкова по-висока е стойността на СУЕ. Ускореното утаяване на еритроцитите се предизвиква от определени протеини, които ги карат да се слепват и падат по-бързо. Това се случва при различни състояния, които включват: инфекции, автоимунни заболявания и рак. Има множество различни причини за ускоряване на СУЕ. Поради тази причина, теста не може да се използва самостоятелно за поставянето на окончателна диагноза. След като веднъж диагнозата е поставена СУЕ може да се използва за проследяване на резултатите от лечението на конкретното заболяване. Високи стойности има при: автоимунни заболявания, като ревматоиден артрит, при рак – миелом или лимфом, хронична бъбречна недостатъчност, инфекции-пневмония, абсцес, тазови възпаления, апендицит и др., базедова болест, инфекции на бъбреците, ставите, зъбите, кожата, сърдечните клапи, бременност и прееклампсия (токсикоза на бременността), вирусни инфекции. Ниски стойности има при: тежки чернодробни заболявания, полицитемия, висока кръвна захар (диабет), сърповидно-клетъчна анемия.

Титулна снимка автор Ed Uthman & лиценз CC BY 2.0