Снимка Myfuture.com @ flickr (CC BY-ND)

АСАТ и АЛАТ, наричани още трансаминази, са важни ензими, съдържащи се в клетките, чиято роля е да служат за “преносители” на аминогрупи, като участват и в много биохимични процеси в хепатоцитите (клетките на черния дроб). Изследването на чернодробните ензими позволява да се установи състоянието му, както и наличието на болестни процеси. Има голям брой ензими, но изследването именно на трансаминазите дава много полезна диагностична информация. Те играят важна роля в преноса на аминогрупите и в синтеза на гликогена – веществото, което играе ролята на “депо” на енергия. Органът, който е по-богат на АЛАТ е черния дроб, а скелетните мускулите и особено сърцето, мозъка, панкреаса, бъбреците и белите дробове са богати на АСАТ. Всички процеси, които водят до увреждане на тези тъкани и органи водят до освобождаване на по-големи количества от тези ензими в кръвта, където може да се отчете по-високото им ниво (активност).

Пол Нормална стойност
Жени 5–38 IU/L
Мъже 10–50 IU/L

Стойностите леко варират в зависимост от методиката използвана в различните лаборатории, но нормалните стойности винаги се посочват при изследването, така че резултатите могат да се сравнят с тях.

АЛАТ (ALT, SGPT) варира в нормални граници от 7-56 IU/L серум
АСАТ (AST, SGOT) варира в нормални граници от 5-40 IU/L серум

АСАТ и АЛАТ са много информативни показатели за наличие на чернодробен проблем или друго общо заболяване, но повишените стойности не означават автоматично само чернодробен проблем, тъй като може да са предизвикани от мускулни нарушения и травми. Още повече техните стойности не съответстват на тежестта и прогнозата при различните чернодробни заболявания. Например, пациенти с остър вирусен хепатит A, могат да покажат много високи стойности на трансаминазите, но повечето заболели от този тип хепатит се възстановяват напълно без остатъчни чернодробни увреждания. Противно на това, пациентите с хроничен хепатит C имат много по-умерени стойности, но често имат сериозни увреждания на чернодробната тъкан и риск от развитието на цироза.

Самите повишени нива на трансаминазите не пречат на нормалната функция на черния дроб, нито го увреждат.

Освен ензимите, нужни са още клинични изследвания, за да се уточни функцията на черния дроб и те включват:

1. Коагулационен панел (протомбиново време и INR) – този тест измерва нормалната съсирваща функция на кръвта, която зависи от фактори наречени фактори на кръвосъсирването, които се произвеждат от черния дроб и са показател за неговото правилно функциониране.

2. Албумин (хипоалбуминемия) – албуминът е нормален белтък, произвеждан също от черния дроб и ако нивата му са ниски, това подсказва за хроничен чернодробен проблем. Разбира се, има и други състояния, които се свързват с понижени нива на албумин.

3. Билирубин – той е нормален продукт отделящ се при разпада на кръвните клетки, който се отделя с жлъчката в отделителната система. Повишените нива на билирубин подсказват за дисфункция на черния дроб.

Често повишените стойности на трансаминазите могат да се дължат и на други фактори, като злоупотребата с алкохол, диабет или затлъстяване, омазнен черен дроб (fatty liver), медикаменти като аспирин, парацетамол, ибупруфен, напраксен, диклофенак, карбамазепин, фенитоин, тетрациклини, сулфонамиди, изониазид, ловастатин, трициклични антидепресанти.

Съотношението АСАТ/АЛАТ

Високите нива на трансаминази показват нарушени чернодробни клетки, но тъй като тези ензими са налични и в други тъкани в организма, то не може да се каже какво точно е предизвикало това нарушение.

Съотношението на стойностите на двата ензима обаче има много информативна стойност и на тяхна база вниманието на лекуващия лекар може да се насочи към различен тип чернодробно увреждане.

  • АСАТ/АЛАТ = 1 ( нивото на АЛАТ и по-високо или равно на това на АСАТ ), но и двете нива са с високи стойности, много над нормалните стойности – сочи за остър вирусен хепатит или токсичен (медикаментозен) хепатит
  • АСАТ/АЛАТ по-голямо от 2:1 ( АСАТ е с поне 2 пъти по-високи стойности от АЛАТ ) е показател за алкохолно увреждане на черния дроб
  • АСАТ/АЛАТ > 1 насочва вниманието към възможна цироза при пациент, който не е страдал от алкохолен хепатит

Тъй като увеличени ензими могат да се установят при много други заболявания, то тяхното измерване е само част от диагностичния пъзел. Необходимо е да се извършат и други клинични тестове, както и да се проследи историята на заболяването.

Резултати при увеличени ензими

Чернодробни причини (АЛАТ>АСАТ)

1. Вирусен или микробен хепатит
2. Токсичен или медикаментозен хепатит, алкохолно натравяне
3. Сърдечна недостатъчност или посттравматичен шок
4. Хепатални огнища на туберкулоза, саркоидоза или лимфом
5. Венозна обструкция на хепаталните вени (синдром на Budd-Chiari)
6. Остра хепатална стеатоза

Сърдечни (миокард) и мускулни причини (с увеличен АЛАТ)

1. Инфаркт на миокарда – поради високата концентрация на АСАТ в сърцето, пациенти с инфаркт показват 4-10 пъти завишени стойности на този ензим 6-12 часа след него. АСАТ има пик 24-36 часа след инцидента, но в рамките на 3-4 дни след него стойностите влизат в нормалните граници.
2. Миокардит
3. Кардиак арест
4. Сърдечна операция
5. Кръш синдром
6. Чести мускулни инжекции
7. Полиомиозит, дерматомиозит
8. Мускулна дистрофия
9. Хипотироидизъм
10. Малигнена хипертермия

Допълнителни изследвания

При завишени стойности на трансаминазите и за доуточняване на диагнозата се провеждат още: ехография на черен дроб и жлъчни пътища, креатинин, еозинофили и неутрофили (от кръвна картина). Лабораторните изследвания винаги се разглеждат в тяхната пълнота – един единствен фактор, дори и драстично извън норма, често не значи много, но може да насочи опитния лекар към допълнителни изследвания и изясняване на причината за отклонението.

Титулна снимка автор Myfuture.com & лиценз CC BY-ND 2.0