У нас статистиката често е хлъзгава тема, но една плашеща тенденция през последните години се отчита много ясно, а именно – броят на напусналите страната медицински кадри. Става дума както за млади лекари, които предпочитат да не остават у нас и заминават веднага или много скоро след като са се дипломирали и така имат шанс бързо да започнат желаната специализация, така и вече утвърдени специалисти в разцвета на силите си, с дългогодишен стаж, които не смятат, че труда им тук е оценен достатъчно или нямат нужната материална база, за да лекуват според съвременните световни стандарти. Страната напускат и много дентални лекари, медицински сестри и зъботехници.

Всичко това се случва на фона на един глобален дефицит на лекари, тенденция за която анализаторите предупреждават от 15 години. Населението на света расте главоломно, с това растат и нуждите от медицински грижи, медицината се превръща в много важна и критична за съществуването на човека сфера. От друга страна все по-малко завършващи, особено в САЩ, проявяват желание да учат медицина и да се посветят на лекарската професия.

Лекарската професия е станала дотолкова трудна, не само заради десетките години учене и инвестиция в образование и квалификация, но и физически страшно изнурителна, което води до ранно състаряване, депресии и завишен брой самоубийства сред лекарите. Все повече лекари не препоръчват на младите да поемат по пътя на медицината, а да търсят по-лесен и печеливш начин да се осъществят.

За последните 6 години България са напуснали 3000 медици, а с отварянето на трудовия пазар тази вълна ще е още по-голяма, тъй като отпадат редица пречки по легализацията на дипломите и признаването на специалностите.

Според данни на Българския лекарски съюз (БЛС), пикът е бил през 2011 г., когато емигрират 507 лекари, но тенденцията се запазва и през следващите години с по 400-450 лекари годишно.

Много позиции, особено в провинцията, се оголват напълно, поради липса на лекари с определени специалности. Липсват детски хирурзи, анестезиолози и неонатолози, поради което често боледуващи деца, които имат нужда от оперативно лечение, се насочват за лечение в чужбина.

С това обаче България се вписва в една глобална тенденция на световния трудов пазар на медицински кадри. Става дума за нарастващият дефицит на медициснки кадри по света и най-вече в развитите страни. Обучението по медицина е дълго, трудоемко и много скъпо и малко кандидати се решават да поемат по този път и това създава вакуум, който бавно, но безотказно започва да изтегля специалисти от други страни.

Много кадърни лекари, завършили и практикували в Европа, намират много по-добре платена работа, както и възможност за научна кариера, в болници,научни центрове и университети в САЩ. Това оголва доста свободни места на Стария континент, което привлича лекари от бившия източен блок – Унгария, Румъния, България, Полша, Чехия – които заемат техните места.

В репортаж на популярното немско предаване «Дойчландфунк» по немското радио от 2012 г. се описват причините, които принуждават българските лекари да напускат страната: “В България те нямат бъдеще: заплатите им са мизерни, а условията в болниците са направо непоносими. Нищо чудно тогава, че все повече български лекари мечтаят да работят в Германия…”

Германия е предпочитано място най-вече за младите лекари, тъй като им се дава възможност веднага да започнат специализация, но сред предпочетените страни са още и Франция, Австрия, Великобритания, Испания и Дания.

Какви са перспективите?

Има реален риск България да остане без лекари и вече се очертава сериозен недостиг на млади лекари – те напускат бързо страната, тъй като тук нямат перспективи за развитие – не могат да се обучават, трудно постъпват на работа, където получават малко пари, с които не могат да живеят нормално, нямат средства да посещават курсове или да пътуват за конференции в чужбина, техниката е остаряла или в най-добрия случай “втора ръка”, закупена от вече модернизирани болници в Германия, оборудваните с нова техника болници са малко.

Масово лекарите, които практикуват са в предпенсионна възраст и след няколко години повечето ще излязат от здравната система, а няма обучени млади колеги, които да ги заместят. Младите лекари не виждат перспектива за себе си, тук в България.

Млад лакар запътил се за Германия споделя: “Здравето не можеш да му сложиш една цена, но трудът, който човек върши, струва нещо и той трябва да бъде оценен”. Като специализанти по хирургия, младите доктори ще получават по около 2500 евро на месец, ако отидат в Германия.

Голямата част от лекарите у нас са буквално заринати с всевъзможна бумащина, която става все по-обемна и досадна. Вместо да си вършат работата и да преглеждат пациенти, те са принудени да попълват безброй документи.

Съвсем скоро ще се отвори пропаст в медицинските кадри, тъй като не се подготвят достатъчен брой млади лекари, а немалка част от по-възрастните вече са пред пенсия и скоро няма да практикуват, просто няма да има кой да ги замести.

Често бройката на заминалите лекари зад граница е по-голяма от броя дипломиращи се в дадена година. Скоро здравната система ще изпита сериозни трудности да функционира нормално, дори да е съвсем изправна и да има достатъчно пари, просто защото лекарите няма с кого да ги замениш. Може би скоро ще започне да се задава въпросът: “Докторе, къде си?”

Титулна снимка автор Donnie Nunley & лиценз CC BY-NC-SA 2.0