Снимка Ryan McGuire @ GRATISOGRAPHY (CC0)

Едва ли знаете, че е имало епоха в стоматологията, когато най-използваната упойка е бил кокаинът. Не е за вярване, но е самата истина.

Въпреки че кокаинът е имал много краткотраен ефект, все пак е блокирал много успешно болката и е използван почти до началото на 20 век, когато е станало ясно, че към него се развива зависимост. Така кокаинът излиза от ролята си на стоматологична упойка.

Използван е и като местна упойка и в очната хирургия и за интервенции в гърлото. Проблемът е, че пристрастяването към него е бързо и трайно и от всички познати наркотици причинява най-силно желание за повтаряне на дозата.

Негов наследник е прокаина, който се появява през далечната 1905 г. на пазара под името Новокаин. Това е един от най-дълго използваните анестетици (упойки) в зъболекарската практика, като остава в употреба до 1940 г.

Новокаинът има много близка до кокаина химическа структура, но не притежава неговата токсичност, както и не предизвиква пристрастяване. Новокаинът се е оказал обаче доста алергенен (предизвиквал е много алергични реакции) и това е довело до постепенното му отпадане и съответно до търсене на нови упойки, които да го заместят.

Тогава на фармацевтичния хоризонт се появява лидокаинът, които много от нас добре познават от посещенията си при зъболекаря години наред. Създаден през 1943 г., той остава най-използваният стоматологичен анестетик за всички времена. Лидокаинът е чудесен защото не предизвиква алергии, слабо токсичен е, има продължителен ефект и не предизвиква пристрастяване. Един негов недостатък е бавно настъпващия ефект, а понякога и нуждата от повторна доза.

През 70-те години е въведен един от последните и най-добри засега анестетици – артикаинът, който осигурява бърза, дълбока и безпроблемна анестезия и в момента е най-предпочитаната упойка от зъболекарите по света. По-късно е въведен и скандикаинът.

Стоматологична упойка може да се използва при всички манипулации. Малко количество от нея осигурява комфорта от липсата на болка и напрежение.