Снимка Bilfinger SE @ flickr (CC BY-ND)

Последните десетилетия на напредък в медицината позволиха да се скъси дистанцията до заветното откриване на ефективно лечение на рака. Серия от съществени открития проправиха пътя към разкодиране на механизма по който в организмите се заражда рак, как той започва, от какво се предизвиква, как се развива и как може да се попречи на появата му. Водещи изследователи твърдят, че до 15-20 години ще има пълноценно лекарство срещу рак.

Израелската компания Vaxil BioTherapeutics, която разработва синтетични ваксини, обяви, че нейната антиракова ваксина ImMucin е в клиничен етап на тестване и показва обещаващи резултати. Ако тя се окаже достатъчно ефективна, нейното обозримо въвеждане в медицинската практика е близо.

Последните години са истински възход в развитието на антиракови ваксини. Те целят да активират имунната система по начин, който да й позволи да се пребори с раковите клетки. Първата такава ваксина в употреба от 2010 г. след одобрение от FDA е ваксината Provenge против напреднал рак на простатата. Още няколко са в последен етап на клинични проучвания.

Новата ваксина е напълно синтетична и се произвежда чрез новата VaxHit технология. Новите ваксини са високоселективни и насочени към конкретна цел, силно имуногенни, което създава силен имунен отговор, напълно чисти и без опасност от остатъчни примеси или животински генетичен материал, както и ендотоксини. Ваксините активират най-силните имунни клетки – едновременно CD4 и CD8 T-клетките, като водят до отделянето на ключови имунни фактори като гама-интерферон и интерлевкин-2.

Друго уникално качество на ваксината е да препречва механизма на раковите клетки да “избягват” имунната защита. Раковите клетки и други патогени имат способността да се изплъзват от действието на имунната защита на организма и от химиотерапевтиците чрез “блокиране” на транспортни белтъци в мембраната на клетките, т.е. дори и медикаментите да достигнат до раковата клетка, те не могат да проникнат в нея. Ваксината ImMucin не е зависима от тези транспортни белтъци и не се нуждае от тях, за да проникне.

Ваксината е насочена към MUC1 белтъци в клетъчната стена. Тези специфични белтъци са едни от най-обещаващите антиракови цели и се изследват през последните десетилетия. При нормалните клетки те осигуряват защита на външната им стена, но раковите клетки произлезли от епителни тъкани (които са около 40% от видовете рак) произвеждат огромно количество от този белтък, което прави клетките “непробиваеми” и им позволява стремглаво развитие. Наличието на този белтък възпира химиотерапията, тъй като не позволява на достигналия чрез кръвта химиотерапевтик да влезе в раковата клетка и да я унищожи. MUC1 не само че спира ефективната химиотерапия, но и създава условия растежните фактори, нормално циркулиращи в кръвта, да се “захващат” много по-лесно върху туморните клетки, което ги активира да растат много по-бързо от нормалните клетки.

Изработването на ваксина, атакуваща тези белтъци по повърхността на раковите клетки, ще позволи на имунната ни система много по-лесно да се справи с тях.

Титулна снимка автор Bilfinger SE & лиценз CC BY-ND 2.0