Общите подразделяния – на умствен, емоционален и волеви тип, както и известните 4 темперамента: сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик – са твърде общи и затова ни дават малко приложима на практика информация. В последно време обаче непрекъснато се развиват по-точни системи. Една от най-перспективните е свързана с обособяването на девет типа личности.

Енеаграмата е „хоризонтална” класификация на душевните прояви, описваща характерните индивидуални маркери, които се срещат (под различни форми) на всяко еволюционно ниво. Според тази класификация при всеки тип, най-общо казано, съществуват „нискоразвити” и „високоразвити” индивиди. Съобразно с това се проявяват повече негативните или конструктивните характерни особености на индивида.

№1 – Перфекционист

Този тип личност преследва високите стандарти и добре свършената работа. Има търпение да работи прецизно и се мотивира от награди или похвали. Въпреки това има усещането, че не е на нужната висота, че винаги нещо липсва. За него всяка грешка е равносилна на провал. Чувства се виновен заради емоциите си и се опитва да ги прикрива; често реагира по неочакван начин. Проявява голяма взискателност във взаимоотношенията, винаги търси причините за едни или други постъпки на хората. Някои харесват неговата последователност, но повечето околни биха желали да е по-толерантен.

Психосоматично слаби места: нерви (натрапливи дейности, „прегаряне“), черен дроб, черва, ендокринни органи, имунна система (възможен срив при инфекции и тумори). По-здравословно ще е, ако си позволи да бъде по-сърдечен и прощаващ, вместо да критикарства и осъжда, което допълнително натрупва в него гняв и разочарование. Препоръчително е да приеме, че понякога е по-добре да се свършат „в основни линии“ няколко важни неща, отколкото да се задълбае в перфекционисткото „шлифоване“ на едно единствено. Полезни за него са различните релаксиращи и катарзисни психорегулации.

№2 – Благодетел

Лозунгът му е: “Всичко е наред, когато другите са наред”. Такъв човек избягва да е сам и често отхвърля собствените си нужди. С невероятната си интуиция долавя най-доброто за околните. Мотивира се от възможностите и способността си да се грижи за другите. Тъй като смята, че знае как, не понася да му се противоречи. Изпитва прикрита гордост, че не могат без помощта му. Поддържа добри връзки само с онези, които зависят от него. Не осъзнава обаче, че получаваното одобрение е различно от любовта, която търси.

Слаби места: вегетативни нерви, дихателна система, стави, бъбреци, полови органи. Важно е да бъде наблюдателен и искрен спрямо собствените си мотиви и, освен да се грижи за другите, трябва да се погрижи и за своето физическо и умствено балансиране. Например, да започва деня с поне половин час за здравето си.

№3 – Изпълнител

Той е неуморим и незадоволим борец за външен успех. Работата и действието осмислят живота му. Организираност, прозорливост, креативност, оптимизъм – това са неговите силни качества. Подчертано адаптивен е и иска да се отличи с делата си; дори и в личните си отношения разчита да го харесат заради това, което върши. Трудно обаче понася спокойствието и тайно се плаши да не се провали. Има склонност да се идентифицира с действията си, а не с това което е – фина форма на самоизмама, която го подтиква да играе неавтентични социални роли.

Слаби места: сърдечно-съдова система (блокажи на сърдечните или мозъчните съдове), храносмилателни органи, опорно-двигателен апарат, гърло, уши, кожа. Добре би било да обърне внимание на вътрешния си свят (чувствата!) и да практикува медитация. Да преосмисли начина си на живот и да го насочи към природосъобразните норми.

№4 – Романтик

Той е силно привързан към красотата, оригиналността и наситеността в живота. Възприема „нормалния“ (посредствения) живот като безсмислен, банален до смърт. Умее да съчувства на хората; има силен афинитет към поезията и други изкуства. Възприема се като различен от другите, сякаш е белязан от някакъв възвишен трагизъм. Мечтае за идеален свят и често фантазира. Когато е в състояние на вдъхновение, той е топъл, щедър, има силни творчески импулси. При други обстоятелства изпада в емоционални „дупки”; проявява завоалирана завист. Може да има много романтични връзки, но те да са неустойчиви (поради ревност или разочарования).

Слаби места: нерви (депресивна натура), сетива, храносмилане, щитовидна жлеза. Нужно е да поработи върху развиване на смирението и да балансира „бурите“ във вътрешния си свят, включително чрез физическа активност, хармонизиране на храненето, подходящи добавки, дихателни упражнения и др.

№5 – Наблюдател

Той доброволно се дистанцира от околните и се чувства добре, когато е сам. Подсъзнателно го е страх от обсебване, затова предпочита да гледа и слуша отстрани. Не привлича вниманието към себе си, но възприема и се учи от опита на другите. В кризисни ситуации остава спокоен и обективен. Мотивира се, когато може да допринесе нещо чрез знанията си. За да се ангажира с близка връзка, партньорът му трябва точно да обясни какво иска от него; ако се довери, способен е на много нежност, но обичайно е труден за комуникация. Често притежава сериозни познания в духовните практики, ала му е трудно да ги интегрира във всекидневието си.

Слаби места: нерви (отчуждена личност), сетивни и полови органи, имунна система, жлези с вътрешна секреция. Нужно за него е да преоткрие ценността на човешката близост и съпричастност; да се развива не само умствено, но и да тренира редовно тялото си.

№6 – Лоялист

Нуждае се предимно от сигурност и доверие и ако не ги усеща се дистанцира от околните. Иска да се отличи с правотата и предаността си, но има натрапчиви подозрения за предателство. Проектира тревогите си върху останалите, иска да има контрол. Способен е да защитава и обречени каузи (“адвокат на дявола”), ако се поддаде на нечие влияние или убеждение. Обича регламентираните социални общности, в които всичко е открито и ясно, с минимални рискове, затова нерядко пропуска и хубави възможности; в други случаи може да влиза дръзко в опасностите, за да се конфронтира с постоянните си опасения. Във връзките си търси доказателства за вярност, което води до напрежение.

Слаби места: нерви (хипохондрични страхове, стигащи до параноя; зависимости), кожа, храносмилане, имунна система. Следва най-вече да подобри самочувствието си. При лечението може да има трудности в поддържането на терапевтичната програма, поради предварителни съмнения в нейната стойност. Препоръчителни за него са практиките за самонаблюдение и свързаните с осъзнаване на дихателния процес. Общооздравителен е контактът с природата.

№7 – Ентусиаст

В сравнение с другите типове, този генотип много повече се нуждае се от удоволствия („епикуреец”); вътрешно се ужасява от страданието. Желае да се отличи с позитивното си отношение към живота и широкия си кръгозор: често пътува, „пали” се от нови проекти, натрупва знания от различни области. Обича промените, непрекъснато пробва нови неща, иска да е с нови хора… Но бързо се отегчава и сменя начинанието. Изпитва отвращение към рутината на установения живот, от дребните всекидневни проблеми; прави впечатление ту на симпатичен, ту на безотговорен.

Слаби места: храносмилателни и дихателни органи, жлези, стави, периферни нерви, пикочополова система. Важно е да поработи върху стабилността си; и както обикновено се грижи добре за себе си, така да прояви системна грижа и към другите.

№8 – Господар

Изпитва несподелен вътрешен страх от проявите на слабост. За него е най-важно да е силен и да защитава по-уязвимите, затова развива способностите и куража си. Нерядко той е ярка и пробивна личност. Представата му за живота е като за вечна битка: всичко трябва да се спечели, действащите лица да се ръководят „здраво”, за да се постигне пълен контрол над ситуацията. Говори и действа праволинейно и не е в състояние да промени поведението си, дори когато е неразумно да продължава така. Препятствията го разгневяват силно и той не отчита реалността на ситуацията. Взаимоотношенията му са пълни с проблеми, тъй като му е трудно да разбере отсрещната гледна точка.

Слаби места: нерви (асоциални прояви, паркинсонизъм), сърдечно-съдова система, хипофиза, надбъбреци, щитовидна жлеза. Нужно е да работи върху естествеността и отпускането – в този смисъл са полезни редица форми на автотренинг и психотерапия; изчерпването на ред витамини и минерали, поради неговата експанзивост, изисква съответните мерки. Той може да покаже силните си страни при стриктното изпълняване вкъщи на комплексни програми, включително и когато се отнасят за негов близък.

№9 – Посредник

„Мир преди всичко“ – това е неговото мото. Търси най-вече хармонията, дори и в ущърб на собствените си интереси. Избягва конфликтите; често се изразява завоалирано, за да не нарани другите. Потиска агресията си, понякога чрез пристрастяване към вредности; след дълго въздържане на чувствата, може да избухне, и то в неуместен момент. Желанието му е да живее и работи на чисто, с ясни цели и без много напрежение. Често е пасивен, макар да има основанията и компетентностите, за да действа успешно. Усеща ясно настроенията на близките му хора. Ако бъде поканен като арбитър, може да допринесе за помиряването на различните гледни точки, за които има удивително точна преценка. Специфичен проблем за него е несъобразяването с приоритетите (пренебрегване на важното и вдаване в несъщественото).

Слаби места: нерви (натрапливи мисли, зависимости), пикочополови органи, кости, зъби, кожа, задстомашна жлеза, имунен срив по отношение на инфекции и тумори. Нужно е да работи върху себеутвърждаването си; да се приучи към дисциплина и ред във важните дела, включително и свързаните със здравето грижи: балансирано хранене, пречистващи режими, спортуване и т.н.

Д-р Димитър Пашкулев е специалист по цялостна природна медицина и едно от наложените имена във фитолечението у нас. Автор на десетки фитопрепарати, над 20 книги по диетология, фитотерапия и комплексно природолечение. Можете да запишете час на тел. 0888 214483, 02/871 50 47 или на www.dpashkulev.info

Титулна снимка автор Timothy Krause & лиценз CC BY 2.0